Omdreiningmålere for å beregne turtall,rotasjon,RPM

Har du behov for måling av omdreining har vi flere løsninger for turtallsmålere, både optiske, mekaniske og lyssterke stroboskop også med LED. Høy nøyaktighet og stabilitet bla.a. takke være dynamisk innstilling. De lyssterke LED diodene ( ca. 1500 lux, avstand 20 cm) gjør det enkelt å måle omdreining og vibrasjoner uten reflektorer på målobjektet.

Turtallsmålere, både optiske, mekaniske og lyssterke stroboskop også med LED.


Har du behov for måling av omdreining har vi flere løsninger for turtallsmålere, både optiske, mekaniske og lyssterke stroboskop også med LED. Høy nøyaktighet og stabilitet bla.a. takke være dynamisk innstilling. De lyssterke LED diodene ( ca. 1500 lux, avstand 20 cm) gjør det enkelt å måle omdreining og vibrasjoner uten reflektorer på målobjektet.

Vi leverer håndholdte instrumenter; turtallsmåler/takometer og stroboskop for bruk ute i felt.

Stroboskop

Stroboskop basert på LED teknologi og egner seg for inspeksjon av objekter som roterer eller vibrerer. Stroboskopen gir deg kalibreringsprotokoll for dokumentasjon. Stroboskopene kan kobles til ekstern føler.

 

Takometer/turtallsmåler

Takometer, hastighetsmåler, spesielt for måling av rotasjonshastighet (turtall)

Filtrer

6 vare(r)

produkter per side

6 vare(r)

produkter per side