Omdreiningmålere for å beregne turtall, rotasjon, RPM

Turtallsmålere, både optiske, mekaniske og lyssterke stroboskop også med LED

Har du behov for måling av omdreining har vi flere løsninger for turtallsmålere, både optiske, mekaniske og lyssterke stroboskop også med LED. Høy nøyaktighet og stabilitet bla.a. takke være dynamisk innstilling. De lyssterke LED-diodene ( ca. 1500 lux, avstand 20 cm) gjør det enkelt å måle omdreining og vibrasjoner uten reflektorer på målobjektet.

Stroboskop

Stroboskop basert på LED teknologi og egner seg for inspeksjon av objekter som roterer eller vibrerer. Stroboskopen gir deg kalibreringsprotokoll for dokumentasjon. Stroboskopene kan kobles til ekstern føler.

Turtallsmåler

Takometer, hastighetsmåler, spesielt for måling av rotasjonshastighet(turtall).

  Filter

    

   IP-klasse
   RPM maks
   RPM min
   Optisk nøyaktighet
   10150,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 4770
   1850,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 0460
   2630,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 0465
   3720,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 0470
   9920,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 4760