Digital høypresisjons vingehjulsføler 100mm temperaturføler med kabel

Ideell for luftuttak i rentrom: bruk høy-presisjonsføleren (med det kompatible måleinstrumentet) til å måle selv de laveste lufthastighetene og luftmengdene, samt temperaturen.

  • Intuitiv: Strukturert målemeny for luftmengde og bestemmelse av lufthastighet, luftmengde og lufttemperatur
  • Presis: Måler selv de minste lufthastigheter fra så lite som 0,1 m/s – ideell for laminær luftstrøm i rentrom.
  • Praktisk: Føler med praktisk knapp på håndtaket for å lagre individuelle avlesninger, praktisk måling i alle tverrsnitt med skalert teleskop (opptil 1 m), eventuelt uttrekkbar til 2,0 m (tilleggsprodukt)
  • Intelligent kalibreringskonsept

8850,00kr eks. mva