testo 440 – Målesett med høypresisjons fuktføler

testo 440 er et nytt, meget anvendelig multifunksjons instrument.

Sammen med den digitale, nøyaktige fukt- og temperaturføleren har du en løsning for målinger i rentrom og laboratorier og kritiske prosesser innen farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri og matindustrien, samt i lagring, kjøle- og arbeidsrom eller i klimaanlegg/ventilasjonskanaler: bruk høy-presisjons fuktighet/temperaturføleren (med den kompatible måleinstrument) for å måle relativ fuktighet og lufttemperatur.

Nøyaktig: Utfør fuktighetsmålinger med en nøyaktighet på ± (0,6% RF + 0,7% m.v.) i området mellom 0 og 90% RF, beregning av våttemperatur, duggpunkt og absolutt fuktighet

12550,00kr eks. mva