Transport

Illustrasjon av transport

Temperatur-, fukt- og støtovervåking for transportsektorn

Våre løsninger gir deg trygghet om at overvåkning og dokumentasjon av temperaturen fra lasting, transport og levering overholdes.

Med dataloggere satt i system, overvåker du temperatur sikkert, automatisk og med et minimum av innsats.

Din ufordring: Temperatur, støt og fukt

  • For å overholde juridiske bestemmelser fra Mattilsynet
  • For å sikre kvaliteten på transporten fra fabrikk til detaljist
  • For å unngå erstattningsansvar

Din løsning: Saveris 2 datalogger system

  • Loggere kan plasseres hvor som helst og overvåkes i realtid via cockpitenhet
  • Måleverdier blir automatisk overført til Cloud, og lagret der
  • Data er tilgjengelig til enhver tid via en nettleser - også på en smarttelefon / tablet
  • Alarm for kritiske verdier

Fordeler

  • Automatisert og sikker temperaturovervåking
  • Ingen manuelle avlesninger og dokumentasjon
  • Alle data kan vises: uansett hvor du er via den webbbaserte kontrollpanelen
   

Elektronisk kontroll, sporing og dokumentasjon i hele kjølekjeden av næringsmidler og fisk og dyr øker mattryggheten

I dag øker kravene til bl.a. dokumentasjon og ny teknologi kan bedre informasjonsflyt samtidig som menneskelige feil reduseres.

Det er et stadig større fokus på at varene transporteres på en korrekt måte og forbrukerene og kunder i verdikjeden forventer at matvarer er transporter i henhold til regelverket. En økt bevissthet rundt mattrygghet gjør at forbrukere ønsker å vite hva de spiser og hvor maten kommer fra. Dermed er det viktig for transportsektoren å kunne overvåke og dokumentere temperatur, fuktighet og støt samt kontrollere at emballasjen på varene ikke er brutt.

Transport av næringsmiddel er et viktig element i vareflyten fra f.eks. produksjon til forbrukerens bord. For mange virksomheter som kjøper varer er det avgjørende å få oversikt over alle ledd i verdikjeden. Konsekvensene av tapt tillit vil over tid føre til tap av omdømme, omsetning og distribusjonskanaler. Konsekvenser kan være at du ikke får levert produktene til dine kunder som kan være produsenter, grossister og dagligvarehandelen. I dag har mange virksomheter strenge interne krav til dokumentasjon. HACCP rutiner er innført. Vi kan bidra til at kjølekjeden kan dokumenteres, enten i form an kontinuerlig datalogging eller løsninger som hurtig kan ta stikkprøver ved mottak av varer på bil.

Les mer om lover rundt transport på mattilsynet.no
Filtrer

23 vare(r)

produkter per side

23 vare(r)

produkter per side