Høypresisjons fuktighetsføler & temperaturføler – Bluetooth®

For målinger i rentrom og laboratorier og kritiske prosesser innen farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri og matindustrien, samt i lagring, kjøle- og arbeidsrom eller i klimaanlegg/ventilasjonskanaler: bruk høy-presisjons fuktighet/temperaturføleren (med den kompatible måleinstrument) for å måle relativ fuktighet og lufttemperatur. Målingene overføres direkte til måleinstrumentet ditt via Bluetooth, noe som gjør målingene dine spesielt praktiske.

  • Intuitiv: strukturert målemeny for langsiktig måling og parallell bestemmelse av relativ fuktighet og lufttemperatur i innendørs områder
  • Nøyaktig: Utfør fuktighetsmålinger med en nøyaktighet på ± (0,6% RH + 0,7% m.v.) i området mellom 0 og 90% RH, beregning av våttemperatur, duggpunkt og absolutt fuktighet
  • Praktisk: Bluetooth-tilkobling mellom måleinstrument og føler, et universelt håndtak kan enkelt kombineres med andre følerhoder
  • Intelligent kalibreringskonsept

7235,00kr eks. mva