Ventilasjonsinstrumenter

Instrumenter for måling av lufthastighet/mengde for ventilasjonsmåling

Disse instrumentene benytter forskjellige måleprinsipper og dekker et meget stort bruksområde men som regel brukes for ventilasjonsmåling. Avhengig av valgt instrument kan du måle temperatur, fukt, lufthastighet, trykk og CO2.

Luftkvaliteten har stor innflytelse på menneskers velvære på arbeidsplassen og er en viktig faktor ved lagring og produksjon. I tillegg til dette gir luftkvaliteten informasjon om airconditionanlegget fungerer optimalt med hensyn til energi eller trenger å justeres. Parametere som CO2, relativ fuktighet og lufttemperaturen er nødvendig for å evaluere kvaliteten på inneluften.

Multifunksjonsinstrumenter for komfort og inneklima målinger

For å sikre et behaglig og helsemessig godt inneklima er det nødvendig å måle flere parametre, dette kan være temperatur, trekk, utskiftning av luft, relativ luftfuktighet, CO2. Til dette kan bruker benytte flere enkeltinstrument eller kun et instrument. Vi kaller dette et multifunksjonsinstrument.

Vi har over år opparbeidet god kunnskap om dette området og sammen med Testo kan vi levere kunnskap og tyske kvalitets instrument og følere som dekker de aller fleste målebehov. Stadig nye regler krever et optimalt inneklima og Testo har utviklet instrument med smarte beregningsfunksjoner som garanterer nøyaktige måleresultat. Som profesjonell bruker gir dette deg tryggheten om at dine måleresultater er i henhold til kravene definert av din oppdragsgiver. På systemsettene gir vi gratis opplæring (en person) som gjør at du hurtig kommer i drift.

  Filter

    

   Maks °C
   Min °C
   Bluetooth
   IP-klasse
   3495,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 4401
   8190,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 4400_MS
   6590,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 4401
   18500,00kr eks. mva
   Varenr: 0901 4402
   11650,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 4407
   11990,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 4403_Trakt_MS
   13500,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 4409_MS
   12995,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 4409_Trakt_MS
   18750,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 4410
   3790,00kr eks. mva
   Varenr: 0635 2345
   1350,00kr eks. mva
   Varenr: 0635 2145
   1530,00kr eks. mva
   Varenr: 0635 2045
   14660,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 0400
   1275,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 1510
   1275,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 1405
   1760,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 0510
   1530,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 4053
   5950,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 4400
   1050,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 1410
   1350,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 4101
   2040,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 4102
   505,00kr eks. mva
   Varenr: 0554 0440
   17450,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 4409
   4150,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 4170
   8250,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 4403
   4450,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 5126
   4450,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 5127
   4450,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 5128
   4450,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 5129
   3745,00kr eks. mva
   Varenr: 0635 2140
   7935,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 5210
   4295,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 0003 10
   4980,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 0003_510i_MS
   5510,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 4171
   4320,00kr eks. mva
   Varenr: 0632 0327
   8995,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 0420
   5685,00kr eks. mva
   Varenr: 0635 1024