Ventilasjonsinstrumenter

Instrumenter for måling av lufthastighet/mengde for ventilasjonsmåling

Disse instrumentene benytter forskjellige måleprinsipper og dekker et meget stort bruksområde men som regel brukes for ventilasjonsmåling. Avhengig av valgt instrument kan du måle temperatur, fukt, lufthastighet, trykk og CO2.

Luftkvaliteten har stor innflytelse på menneskers velvære på arbeidsplassen og er en viktig faktor ved lagring og produksjon. I tillegg til dette gir luftkvaliteten informasjon om airconditionanlegget fungerer optimalt med hensyn til energi eller trenger å justeres. Parametere som CO2, relativ fuktighet og lufttemperaturen er nødvendig for å evaluere kvaliteten på inneluften.

Multifunksjonsinstrumenter for komfort og inneklima målinger

For å sikre et behaglig og helsemessig godt inneklima er det nødvendig å måle flere parametre, dette kan være temperatur, trekk, utskiftning av luft, relativ luftfuktighet, CO2. Til dette kan bruker benytte flere enkeltinstrument eller kun et instrument. Vi kaller dette et multifunksjonsinstrument.

Vi har over år opparbeidet god kunnskap om dette området og sammen med Testo kan vi levere kunnskap og tyske kvalitets instrument og følere som dekker de aller fleste målebehov. Stadig nye regler krever et optimalt inneklima og Testo har utviklet instrument med smarte beregningsfunksjoner som garanterer nøyaktige måleresultat. Som profesjonell bruker gir dette deg tryggheten om at dine måleresultater er i henhold til kravene definert av din oppdragsgiver. På systemsettene gir vi gratis opplæring (en person) som gjør at du hurtig kommer i drift.

3790,00kr eks. mva
Varenr: 0635 2345
1350,00kr eks. mva
Varenr: 0635 2145
1530,00kr eks. mva
Varenr: 0635 2045
13750,00kr eks. mva
Varenr: 0560 0400
1190,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1405
1045,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1510
1540,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0510
1530,00kr eks. mva
Varenr: 0560 4053
5950,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4400
925,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1410
7550,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4400_MS
13500,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409_MS
1190,00kr eks. mva
Varenr: 0560 4101
1850,00kr eks. mva
Varenr: 0560 4102
505,00kr eks. mva
Varenr: 0554 0440
17450,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409
3990,00kr eks. mva
Varenr: 0560 4170
4695,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4171
8250,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4403
4450,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5126
4450,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5127
11650,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4407
4450,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5128
4450,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5129
11990,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4403_Trakt_MS
12995,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409_Trakt_MS
3745,00kr eks. mva
Varenr: 0635 2140
7935,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5210
9920,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5211
6590,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4401
9920,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5281
18750,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4410
3625,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0003 10
4980,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0003_510i_MS
4320,00kr eks. mva
Varenr: 0632 0327
8995,00kr eks. mva
Varenr: 0560 0420
5685,00kr eks. mva
Varenr: 0635 1024
22950,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0400_ventilasjon_MS
2790,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4202
2790,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4201
2450,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4200