Ventilasjonsinstrumenter

Instrumenter for måling av lufthastighet/mengde for ventilasjonsmåling

Disse instrumentene benytter forskjellige måleprinsipper og dekker et meget stort bruksområde men som regel brukes for ventilasjonsmåling. Avhengig av valgt instrument kan du måle temperatur, fukt, lufthastighet, trykk og CO2.

Luftkvaliteten har stor innflytelse på menneskers velvære på arbeidsplassen og er en viktig faktor ved lagring og produksjon. I tillegg til dette gir luftkvaliteten informasjon om airconditionanlegget fungerer optimalt med hensyn til energi eller trenger å justeres. Parametere som CO2, relativ fuktighet og lufttemperaturen er nødvendig for å evaluere kvaliteten på inneluften.

Multifunksjonsinstrumenter for komfort og inneklima målinger

For å sikre et behaglig og helsemessig godt inneklima er det nødvendig å måle flere parametre, dette kan være temperatur, trekk, utskiftning av luft, relativ luftfuktighet, CO2. Til dette kan bruker benytte flere enkeltinstrument eller kun et instrument. Vi kaller dette et multifunksjonsinstrument.

Vi har over år opparbeidet god kunnskap om dette området og sammen med Testo kan vi levere kunnskap og tyske kvalitets instrument og følere som dekker de aller fleste målebehov. Stadig nye regler krever et optimalt inneklima og Testo har utviklet instrument med smarte beregningsfunksjoner som garanterer nøyaktige måleresultat. Som profesjonell bruker gir dette deg tryggheten om at dine måleresultater er i henhold til kravene definert av din oppdragsgiver. På systemsettene gir vi gratis opplæring (en person) som gjør at du hurtig kommer i drift.

Kategorier

Filter

 

Maks °C
Min °C
Bluetooth
IP-klasse
29210,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0400_ventilasjon_MS
7530,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4400
16525,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4403_Trakt_MS
7865,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4401
18635,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409_MS
20520,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409_Trakt_MS
23160,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4410
5000,00kr eks. mva
Varenr: 0635 2345
1800,00kr eks. mva
Varenr: 0635 2145
2040,00kr eks. mva
Varenr: 0635 2045
1865,00kr eks. mva
Varenr: 2340 1007
2155,00kr eks. mva
Varenr: 2340 1000
2650,00kr eks. mva
Varenr: 2340 1507
1050,00kr eks. mva
Varenr: 2340 3507
1255,00kr eks. mva
Varenr: 2340 7507
1250,00kr eks. mva
Varenr: 2340 5007
6420,00kr eks. mva
Varenr: 0563 1417
1750,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1405
1650,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1510
1995,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0510
2025,00kr eks. mva
Varenr: 0560 4053
1490,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1410
1600,00kr eks. mva
Varenr: 0560 4101
2430,00kr eks. mva
Varenr: 0560 4102
650,00kr eks. mva
Varenr: 0554 0440
21580,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409
10050,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4403
6460,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5126
6460,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5127
6460,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5128
6460,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5129
3990,00kr eks. mva
Varenr: 0635 2140
6020,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0003 10
7440,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0003_510i_MS
6090,00kr eks. mva
Varenr: 0635 1024
3525,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4202
3525,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4201
3075,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4200
3820,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4203
5800,00kr eks. mva
Varenr: 0635 2240