Ventilasjonsinstrumenter

Instrumenter for måling av lufthastighet/mengde for ventilasjonsmåling

Disse instrumentene benytter forskjellige måleprinsipper og dekker et meget stort bruksområde men som regel brukes for ventilasjonsmåling. Avhengig av valgt instrument kan du måle temperatur, fukt, lufthastighet, trykk og CO2.

Luftkvaliteten har stor innflytelse på menneskers velvære på arbeidsplassen og er en viktig faktor ved lagring og produksjon. I tillegg til dette gir luftkvaliteten informasjon om airconditionanlegget fungerer optimalt med hensyn til energi eller trenger å justeres. Parametere som CO2, relativ fuktighet og lufttemperaturen er nødvendig for å evaluere kvaliteten på inneluften.

Multifunksjonsinstrumenter for komfort og inneklima målinger

For å sikre et behaglig og helsemessig godt inneklima er det nødvendig å måle flere parametre, dette kan være temperatur, trekk, utskiftning av luft, relativ luftfuktighet, CO2. Til dette kan bruker benytte flere enkeltinstrument eller kun et instrument. Vi kaller dette et multifunksjonsinstrument.

Vi har over år opparbeidet god kunnskap om dette området og sammen med Testo kan vi levere kunnskap og tyske kvalitets instrument og følere som dekker de aller fleste målebehov. Stadig nye regler krever et optimalt inneklima og Testo har utviklet instrument med smarte beregningsfunksjoner som garanterer nøyaktige måleresultat. Som profesjonell bruker gir dette deg tryggheten om at dine måleresultater er i henhold til kravene definert av din oppdragsgiver. På systemsettene gir vi gratis opplæring (en person) som gjør at du hurtig kommer i drift.

Kategorier

Lufthastighetsmåler / Luftmengdemåler

Testo 400 – Ventilasjonssett 3

29210,00kr eks. mva
7865,00kr eks. mva
5000,00kr eks. mva
1800,00kr eks. mva
2040,00kr eks. mva
1865,00kr eks. mva
2155,00kr eks. mva
2650,00kr eks. mva
1050,00kr eks. mva
1255,00kr eks. mva
1250,00kr eks. mva
1750,00kr eks. mva
1650,00kr eks. mva
1995,00kr eks. mva
2025,00kr eks. mva
1490,00kr eks. mva
1600,00kr eks. mva
2430,00kr eks. mva
650,00kr eks. mva

Differensialtrykkmåler

Trykkmåler 0 til 2 hPa – Testo 512

6460,00kr eks. mva
6460,00kr eks. mva

Differensialtrykkmåler

Trykkmåler 0-200 hPa – Testo 512

6460,00kr eks. mva
6460,00kr eks. mva

Følere til Testo 435-4

500mm rett pitotrør med håndtak

3990,00kr eks. mva
6020,00kr eks. mva
6090,00kr eks. mva

Måletrakter for ventilasjonsmåling

Måletrakt 610x1220mm – Testo 420

3525,00kr eks. mva

Måletrakter for ventilasjonsmåling

Måletrakt 305x1220mm for Testo 420

3525,00kr eks. mva

Måletrakter for ventilasjonsmåling

Måletrakt 360x360mm – Testo 420

3075,00kr eks. mva

Måletrakter for ventilasjonsmåling

Måletrakt for Testo 420 915 X 915 MM

3820,00kr eks. mva
5800,00kr eks. mva