De siste årene er det investert betydelige beløp i nytt avansert kalibrerings utstyr, ansatt kvalifisert kompetente medarbeidere og vi er nå akkreditert for måling av temperatur, Norsk Akkreditering 052 i vårt laboratorium i Oslo der vi også utfør kalibreringer for andre målemengder som lufthastighet, fuktighet, trykk, gass kalibrering. Våre oppdaterte styringssystemer følger vi alltid de nødvendige retningslinjene, standardene og lovene som gjelder for vår virksomhet.

Hos oss kan du velge riktige kalibreringspunkter for ditt måleinstrument i henhold til dine individuelle kvalitetskrav. Sammen med våre partnere som f.eks. Testo Industrial Services(DaKKS) og Isotech(UKAS) kan vi i tillegg levere akkrediterte kalibreringsbevis for lave og høye nivåer på temperaturmåleområde(-196 til 1200 °C), samt fukt, trykk, lufthastighet, omdreininger, lys, lyd, elektriske, vekt volum, etc.

Med ISO-kalibrering og akkreditert kalibrering på over 100 måleenheter kan vi sammen med våre partnere kan vi bidra til sikkerhet og nøyaktighet og dekker sammen DIN EN ISO 9001, QS 9000, GMP, FDA, HACCP.

Sammen med våre partnere kan vi være din total leverandør av Akkrediterte tjenester!

Spørsmål om kalibrering?

Kalibreringsansvarlig Natalia Pedersen

Kalibreringsomfang:

  • Visuell inspeksjon og rengjøring.
  • Teknisk inspeksjon av utstyrsfunksjoner.
  • Kalibreringssertifikat med mål / faktiske verdier og måleusikkerheter.
  • Kalibreringsidentifikasjon med kalibreringsmerking.
  • Reparasjon, utskifting og justering i konsultasjon med instrument eier.

Ivareta alle dine instrument som har behov for kalibrering

Med mer enn 30 år erfaring og eget servicelab hjelper vi deg med dem fleste oppgaver innen kalibrering. Vi er nå akkreditert på temperatur, men leverer sporbar kalibrering på fukt, trykk og lufthastighet samt gass kalibrering.

Hvorfor kalibrere?

Nøyaktigheten kan dokumenteres innenfor egen definert toleranse spesifikasjoner, krav fra dine kunder, standarder, fra tredjepart eller andre.

Definisjon kalibrering

I følge Norsk Akkreditering er kalibrering en samling av handlinger som, under spesifiserte betingelser, etablerer forholdet mellom verdier gitt av et måleinstrument eller målesystem, eller verdier gitt ved et referansemateriale eller materielt mål, og de tilhørende verdier realisert av normaler.

Hva er kalibrering?

Kalibrering er en sammenligning av et instrument mot en normal. Fra resultatet av kalibrering kan en undersøke nøyaktigheten. Kalibreringen utføres ved gitte betingelser, helst bruksbetingelsene. Normalen bør ha en nøyaktighet som er 3-5 ganger bedre en kalibreringsobjekt.

Sporbarhet

Med sporbarhet menes at noe kan spores tilbake til opprinnelsen. For kalibrering menes at resultatet av kalibreringen kan spores tilbake til definisjonen av målestørrelsen via en ubrutt kjede av kalibreringer der alle har angitt måleusikkerhet. Sporbarhet angis vanligvis til nasjonal eller internasjonal standard. I vår interne lab. utfører vi akkrediterte kalibreringer på temperatur mellom -80 og +660 C. og sporbare kalibreringer på fuktighet, lufthastighet , trykk.

Med et tett samarbeide med vår Tyske partner Testo Industrial Services (wwww.testotis.com) som er eid av Testo som er en av våre leverandører av måleinstrumenter.

Sammen med Testo kan alle våre instrument forhånds kalibreres fra leverandør til den standard som måtte ønskes av våre krevende kunder. Dette være seg ISO-sertifiseringer (ISO 9000 serie av standarder, ISO TS 16949, QS9000 etc.) eller akkrediterte kalibreringer. DAkkS kalibreringsbevis representerer den høyeste industrielle kalibrering standard i Tyskland. Disse sertifikatene har den høyeste pålitelighet og er internasjonalt anerkjent.

DAkkS sertifikater er ideelle for:

  • Referanse instrument
  • Den farmasøytiske sektoren
  • Medisinsk teknologi
  • Uavhengige eksperter

Kalibreringsbevis

Uansett valg vil du sammen med ditt kalibrerte instrument og/eller følere motta et kalibreringbevis som dokumentasjon på at en kvalifisert kalibrering har blitt utført.