testo 440 dP – Komplett målesett for ventilasjonsmåling

25470,00kr eks. mva

Målesett for ventilasjonsmålinger

  • Hvingehjul sensor med 100 mm diameter (Bluetooth)
  • 7,5 mm diameter hetetråd sensor (fast kabel og teleskop)
  • Vis luftstrømmen i l/s eller m3/t
  • Pitotrør
  • Intelligent kalibreringskonsept
  • Ferdige, oversiktlige målemenyer for raske målinger på norsk
  • Måling av lufthastighet, luftmengde og lufttemperatur på luftventiler