Isotech

Temperaturkalibreringsustyr som målebroer/instrumenter med høy nøyaktighet, termperaturnormaler, blokk-kalibratorer, bad, og fikspunkter.

13950,00kr eks. mva
Varenr: 933
39985,00kr eks. mva
Varenr: 926
Varenr: Fast-Cal
Varenr: ISOTower
Varenr: Kvikksølv celle
Varenr: Medusa
Varenr: MicroK
Varenr: Oceanus-6
Varenr: Quick-Cal
Varenr: Saturn modell 877
Varenr: Semistandarder Pt100
Varenr: SPRT 909