Lydmålere for støymåling

Lydnivåmålerne har støtte for å velge tidskonstant og karakteristisk kurve (A eller C). Leveres med PC-program der måleverdier blir evaluert hurtig og presist. Lydmålere måler alt fra airconditioning, oppvarming, maskiner til støy i kontorlandskap.

4040,00kr eks. mva
7950,00kr eks. mva
5750,00kr eks. mva

Lydmåling på offentlige plasser

Nesten alle har opplevd dette: bakgrunnslyder som reduserer din effektivitet og hindrer deg i å utføre dine arbeidsoppgaver. Hvis støynivået er høyt på jobben, reduseres de ansattes effektivitet - uansett om støyforurensning skyldes utstyr eller kollegaer.

Helse og sikkerhet er et sentralt tema på arbeidsplassen der støynivåer ikke er tillatt å overstige visse desibelgrenser. Men høyt støynivå er like mye et problem på offentlige plasser hvor miljøstøy er forårsaket av trafikk, industri og offentlige arrangementer. Støy er ikke bare noen oppleves som ubehagelig eller irriterende, men som kan også være skadelig for helsen.

Lydnivåmålerne er konstruert for å kontrollere og måle støynivåer på arbeidsplassen og på offentlige steder ved hjelp av selektive eller langsiktige målinger. Fordelene er å kunne endre målehastigheten fra sakte (en måling per sekund) til rask (en måling hver 125 millisekund) avhengig av type måling, og å kunne velge mellom to frekvens måle typer: Karakteristikk-kurven A tilsvarer måten det menneskelige øre oppfatter lydtrykk mens den karakteristiske kurven C måler lavfrekvensen av støyen. I tillegg kan du også bruke den valgfrie lydkalibratoren, for å kalibrere testo 816-1 lydnivåmåleren på stedet, uansett hvor du er. Lydnivåmåleren har også en bakgrunns belyst skjerm som gjør den enkel å bruke under alle lysforhold.