testo 310 II – Røykgassanalysator med skriver (O2, CO – beregner CO2)

  • Utfør individuell måling og visning av alle relevante måleparametere ved hjelp av (O2, CO, CO2, røykgass og omgivelsestemperatur, CO-miljø, trekk og trykk). Skjerm konfigurerbar via testo Smart App
  • Samtidig kan ytterligere målinger via testo Smart App (f.eks. gasstrømningstrykk, strømnings- og returtemperatur)
  • Enkel og intuitiv menyveiledning
  • Digital dokumentasjon, dataoverføring og kundedatahåndtering via testo Smart App

10335,00kr eks. mva