Max Sievert har jobbet med røykgass i mange tiår som gjør at vi har bred kunnskap innen feltet. Snakk med oss og vi veileder deg til rett instrument og tilbehør.

Fra 1970- tallet til nå har kravene til utslipp og energibruk blitt strengere og strengere. Vi følger denne utviklingen nøyer og er i stand til å tilby innovative løsninger.

Testo er vår hovedleverandør og de har utviklet røykgassmålere i 40 år. Vi garanterer at alle måleinstrumentene fra Testo gjennomgår kvalitetskontroll før de forlater produksjonen og blir sendt ut til markedet. Dette gjør testo til nummer én i verden innen varmeteknologi.

Med produkter fra Testo sikrer du deg:
✓ Kvalitet ✓ Innovasjon ✓ Erfaring


Arne Petter Holli

Produktspesialist røykgass

Mobil: 482 24 148
E-post: arne.petter.holli@maxsievert.no

13790,00kr eks. mva
Varenr: 0564 3002 71
9630,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3110
7640,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3100
10500,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3223 70
17770,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3220
7250,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3220
16350,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3220 75
11650,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3306
13350,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3307
17150,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3000 71
11250,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3511
15150,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3510
1820,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9741
2150,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9782
2350,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9781
2150,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9780
3190,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9760
3260,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9761
1350,00kr eks. mva
Varenr: 0554 0307
1370,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9787
9550,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3153
1195,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3170
525,00kr eks. mva
Varenr: 0554 1203