testo 310 II – Røykgassanalysator

  • Individuell måling og visning av alle relevante måleparametere ved hjelp av (O2, CO, CO2, røykgass og omgivelsestemperatur, CO-miljø, trekk og trykk). Skjerm konfigurerbar via testo Smart App
  • Samtidige, ytterligere målinger via testo Smart App (f.eks. gasstrømningstrykk, strømnings- og returtemperatur)
  • Enkel og intuitiv menyveiledning
  • Digital dokumentasjon, dataoverføring og kundedatahåndtering via testo Smart App

Varmemontører og teknikere som utfører igangkjøring og vedlikehold av varmtvann og boligvarmesystemer, trenger et pålitelig og stabilt måleinstrument som de enkelt kan bruke til å utføre sine måleoppgaver som eksosgassanalyser. Den nye testo 310 II gir individuell støtte til deres daglige måleoppgaver og gjør det daglige arbeidet enklere.

8995,00kr eks. mva