Vi leverer ledende måleteknologi for:

Røykgass analysatorer bidrar til å overholde nasjonale og interne miljøbestemmelser. Vi har kunnskap og et bredt sortiment av forbrennings analysatorer for prosess og forbrennings optimalisering.

Elektrisk og industrielle maskiner er optimalisert og fin tunet. Våre avanserte Termografikameraer bidrar til redusert nedetid og vedlikeholdskostnader minimeres eller unngås helt.

Fra 1970- tallet til nå har kravene til utslipp og energibruk blitt strengere og strengere. Vi følger denne utviklingen nøyer og er i stand til å tilby innovative løsninger.


Arne Petter Holli

Produktspesialist røykgass

Mobil: 482 24 148
E-post: arne.petter.holli@maxsievert.no

Kategori

Termografi

Vit mer

Alle produkter

Leverandører

O2 celle (340/ny 350)

1910,00kr eks. mva
4250,00kr eks. mva
8995,00kr eks. mva
1350,00kr eks. mva
25310,00kr eks. mva
18850,00kr eks. mva
16500,00kr eks. mva

Pakkeløsninger for røykgassmåling

Røykgassmålersett med skriver – Testo 310

10335,00kr eks. mva

Pakkeløsninger for røykgassmåling

Røykgassmålersett uten skriver – Testo 310

8995,00kr eks. mva
15750,00kr eks. mva
18100,00kr eks. mva
26280,00kr eks. mva
14550,00kr eks. mva
14190,00kr eks. mva
19150,00kr eks. mva

Røykgassmålere

Gassprobe 300mm, 500°C

4450,00kr eks. mva
2150,00kr eks. mva
2495,00kr eks. mva
2350,00kr eks. mva
2150,00kr eks. mva
3190,00kr eks. mva
3260,00kr eks. mva

Røykgassmålere

Sotpumpe

1725,00kr eks. mva
1370,00kr eks. mva
13170,00kr eks. mva
1575,00kr eks. mva
525,00kr eks. mva