Vi leverer ledende måleteknologi for:

Røykgass analysatorer bidrar til å overholde nasjonale og interne miljøbestemmelser. Vi har kunnskap og et bredt sortiment av forbrennings analysatorer for prosess og forbrennings optimalisering.

Elektrisk og industrielle maskiner er optimalisert og fin tunet. Våre avanserte Termografikameraer bidrar til redusert nedetid og vedlikeholdskostnader minimeres eller unngås helt.

Fra 1970- tallet til nå har kravene til utslipp og energibruk blitt strengere og strengere. Vi følger denne utviklingen nøyer og er i stand til å tilby innovative løsninger.


Arne Petter Holli

Produktspesialist røykgass

Mobil: 482 24 148
E-post: arne.petter.holli@maxsievert.no

Kategori

Termografi

Vit mer

Alle produkter

15750,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3306
13350,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3307
13560,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3340
12790,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3511
17950,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3510
9550,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3153