Røykgassanalysator – Kontrollenhet Testo 350

NB! Prisen som er oppgitt gjelder for basismodellen. Tilvalg er Bluetooth.

Testo 350 er en robust, lett-å-bruke eksos/røykgass analysator designet for å møte de høyeste krav når det gjelder å gjennomføre presise industrielle utslippsmålinger og gi riktig data. Kontrollenheten utfyller testo 350 Analyse Box (separat produkt) og gjør det lettere å kontrollere utslippsmålinger.

Produktfordeler:

  • Brukervennlig meny guide programspesifikke
  • Testo 350 Analyse Box like lett å bruke når de ikke er plassert på målestedet
  • Internt minne for mottak av måledata fra Analysis Box
  • Stor grafisk fargeskjerm, robust, industriell-instrumentkasse

I kategorien «Programmer» vil du finne ut mer om:

  • Utslippsmålingerpå industrimotorer
  • Utslippsmålingerpå brennere
  • Utslippsmålingerpå gassturbiner
  • Utslippsmålingerpå termo prosesser

14190,00kr eks. mva

Produktnr: 0632 3511 Kategorier: , ,