Frityroljetester – Testo 270

Testo 270 er et unikt instrument for å teste frityrolje

LCD-display med 2 linjer gir deg en hurtig oversikt over %TPM (totale polare materialer) og temperatur. Oljen kan effektiv måles, også mens frityrkokeren er på hvilket effektiviserer kvalitetskontrollen av oljen og betydelige summer kan spares ved konstant å inneha korrekt %TPM-kvalitet.

  • Måleområder: 0,5 til 40% TPM, +40 til +200°C
  • Spesialinstrument for frityrolje som gir deg konsekvente resultater
  • Måler direkte i varm frityrolje
  • Enkel å betjene
  • Hygienisk og enkel å renholde
  • Sensor er innebygget i metal og er dermed meget solid
  • Produktet med TopSafe overholder kravene til IP 65 (vanntett) og HAACP
  • Akustisk og visuell alarmfunksjon

5100,00kr eks. mva