Celsicom TH600 – Med intern fuktighets- og temperatursensor

  • Direkte tilkoblet fuktighet- og temperaturovervåking
  • Intern fuktighets- og temperatursensor
  • Måleområde: -30 °C til +70 °C, 0 til 100 %RF

3280,00kr eks. mva