Celsicom TH601A – Med 0,4 meter ekstern kabelsensor for temperatur / fuktighet

  • Direkte tilkoblet temperatur- og fuktighetsovervåking
  • Fast kabelsensor for måling av temperatur og fuktighet (0,4 meter)
  • Måleområde: -30 °C til +70 °C, 0 til 100 %RF

Nyhet!
Nå følger TH601A med kalibrering/justering for byggfukt. dette brukes i applikasjoner over 80% RH, f.eks. ved avfukting av betongplater noe som gjør at du på sikker vis vet at måleren måler riktig verdi.

4665,00kr eks. mva