Celsicom TH601B – Med 2 meter ekstern kabelsensor for temperatur / fuktighet

  • Direkte tilkoblet temperatur- og fuktighetsovervåking
  • Fast kabelsensor for måling av temperatur og fuktighet (2 meter)
  • Måleområde: 0 til 100 %RF

3865,00kr eks. mva