Transportdatalogger temperatur og fuktighet – Testo 184 H1

Testo 184 H1 er en logger for  for kontroll av temperatur- og fuktighetsfølsomme produkter. Med luftfuktighets temperatur datalogger testo 184 H1, kan du overvåke transporten av sensitive produkter som legemidler, matvarer eller elektronikk eller kunst trygt og enkelt
Levetiden på batteriet er ca. 500 dager, og kan skiftes av brukeren.

Loggeren har innbygget «programvare». Plugg den til USB porten og du kan sette den opp, lese ut og sende resultatene via e-post.
Loggeren oppfyller alle Europeiske kvalitetskrav .

Måleområde: -20 til +70 °C
Fuktighet: 0…100 %RF
Nøyaktighet:

  • ±0,5°C (0…+70°C)
  • ±0,8°C (-20..0°C)
  • ±1,8 %RF + 3% av mv (5…80%RF)

Oppløsning: 0,1°C/0,1%RF
Kapasitet: 64 000 målinger

1960,00kr eks. mva