testo 184 T4 – for kontinuerlig måling av temperatur

2965,00kr eks. mva

Under normale forhold foregår sublimering av tøris ved -78,48 ° C. Med temperatur data logger testo 184 t4, kan du overvåke transporten av legemidler med tørr is over en ubegrenset periode og opp til -80 °C.

Ved destinasjon kan et kort blikk på LED fortelle om de konfigurerte grenseverdiene er blitt overholdt. For å få detaljert informasjon, er det tilstrekkelig å koble loggeren til en PC – en PDF-rapport genereres umiddelbart med alle relevante data. For at du skal kunne jobbe enda mer effektivt og enkelt med dataloggerne, lagres alle nødvendige filer og opplysninger direkte og sikkert i testo 184 T4: Konfigurasjonsfil, godkjennings test sertifikat 3.1 i henhold til DIN ISO 10204, bruksanvisning og PDF-rapport av registrerte data.

Måleverdiene lagres i testo 184 T4 som har en kapasitet på 40.000 måleverdier. Målehastigheten er fritt valgbar fra 1 min til 24 timer. Batteriet har et levetid på 100 dager (ved -80 ° C og 15 min målehastighet). Temperaturdataloggeren testo 184 T4 leveres med et standardbatteri som kan byttes ut av brukeren.

testo 184 T4 er kompatibel med GxP, 21 CFR Part 11, HACCP og EN 12830. Testo er et ISO 9001-sertifisert selskap, og sikrer overholdelse av normer gjennom interne revisjoner samt akkrediterte eksterne revisjoner.