testo 184 T3 – Temperaturdatalogger for kontinuerlig måling

1755,00kr eks. mva

Temperaturdatalogger for klima- og transportovervåking

  • USB-tilkobling uten kabel
  • PDF-programvare i loggeren – ingen ekstern programvare nødvendig
  • Ubegrenset driftstid
  • Maksimal enkel håndtering
  • Mobil lesing/utskrift direkte på stedet
  • Direkte utskrift av ferdig PDF-rapport
  • Oppfyller alle viktige kvalitetsretningslinjer
  • Høy IT-sikkerhet