Varmkulesonde (Ø 3 mm, digital) – inkludert temperatursensor, kablet

  • Ikke-retningsbestemt strømningsmåling med ukjent strømningsretning
  • Integrert temperaturmåling og absolutt trykk kompensasjon for nøyaktige måleresultater
  • Intelligent kalibreringskonsept
  • Strømningsmåleområde: 0 til +10 m/s

Hetetrådsføler (sammen med det aktuelle måleinstrumentet) er ideell for å bestemme strømningshastighet og temperatur.

6560,00kr eks. mva