Ventilasjonsinstrumenter

Instrumenter for måling av lufthastighet/mengde for ventilasjonsmåling

Disse instrumentene benytter forskjellige måleprinsipper og dekker et meget stort bruksområde men som regel brukes for ventilasjonsmåling. Avhengig av valgt instrument kan du måle temperatur, fukt, lufthastighet, trykk og CO2.

Luftkvaliteten har stor innflytelse på menneskers velvære på arbeidsplassen og er en viktig faktor ved lagring og produksjon. I tillegg til dette gir luftkvaliteten informasjon om airconditionanlegget fungerer optimalt med hensyn til energi eller trenger å justeres. Parametere som CO2, relativ fuktighet og lufttemperaturen er nødvendig for å evaluere kvaliteten på inneluften.

Multifunksjonsinstrumenter for komfort og inneklima målinger

For å sikre et behaglig og helsemessig godt inneklima er det nødvendig å måle flere parametre, dette kan være temperatur, trekk, utskiftning av luft, relativ luftfuktighet, CO2. Til dette kan bruker benytte flere enkeltinstrument eller kun et instrument. Vi kaller dette et multifunksjonsinstrument.

Vi har over år opparbeidet god kunnskap om dette området og sammen med Testo kan vi levere kunnskap og tyske kvalitets instrument og følere som dekker de aller fleste målebehov. Stadig nye regler krever et optimalt inneklima og Testo har utviklet instrument med smarte beregningsfunksjoner som garanterer nøyaktige måleresultat. Som profesjonell bruker gir dette deg tryggheten om at dine måleresultater er i henhold til kravene definert av din oppdragsgiver. På systemsettene gir vi gratis opplæring (en person) som gjør at du hurtig kommer i drift.

Filter

15 produkter

Maks °C
Min °C
Bluetooth
7550,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4400_MS
6590,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4401
18500,00kr eks. mva
Varenr: 0901 4402
11650,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4407
11990,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4403_Trakt_MS
13500,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409_MS
12995,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409_Trakt_MS
18750,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4410
5950,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4400
17450,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409
8250,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4403