Smartfølere – Ventilasjonsett

Trådløst målesett for ventilasjonsteknikk

Måling av luft- og overflatetemperatur, fuktighet, lufthastighet og luftstrøm

  • Applikasjonsspesifikke menyer
  • Gratis bluetooth-app
  • Les måleverdier i telefonen

Kompakt sett som inneholder fire måleinstrumenter for de viktigste måleoppgavene i, på og med klimaanlegg. Testo Smart Probes-appen lar deg jobbe enklere og mer effektivt.  Bruk intuitive målemenyer for volumstrømningsmåling, for automatisk beregning av duggpunkt og våt pæretemperatur eller for å oppdage områder som er utsatt for mugg i henhold til trafikklysprinsippet. Måledatarapporter kan sendes direkte som en PDF- eller Excel-fil.

6020,00kr eks. mva