Vingehjulshode (16mm) inkl temperatursensor (400/440)

  • Flere applikasjoner, mindre utstyr: Hvis du allerede har en av våre følere med et universelt håndtak, kan du enkelt utvide din portefølje av følere med dette 16mm vingehjulshodet.
  • Intuitiv: Parallell bestemmelse av lufthastighet, luftmengde og relativ fuktighet
  • Presis: nøyaktig måleresultater fra 0,6 til +50m/s
  • Praktisk: bare å kople følerhodet på det uttrekkbare teleskopet for lufthastighetsfølere – og bruke adapteren for å feste dem til den universelle håndtak med Bluetooth eller kabel (tilgjengelig for bestilling separat)
  • Intelligent kalibreringskonsept: send kun følerhodet for kalibrering

8565,00kr eks. mva