Bærbart presisjonsinstrument – TTI-10

TTI-10 gir ytelse på laboratorienivå på opptil 10mK (0,01 ° C) og oppløsning opp til 0,001 ° C i et bærbart håndholdt instrument.

Batterilevetiden er vanligvis 20 timer fra et 9V PP3-batteri. Instrumentet er robust som er en fordel ved bruk i felt.
Instrumentet kan fange minimums-, maksimums- og gjennomsnittsverdier over opptil 4000 målinger med en loggfrekvens som kan velges i området fra 1 sekund til 30 minutter.
TTI-10 har en brukervennlig «læringskalibreringsmodus» som gjør det mulig å systemkalibrere TTI-10 med et Platinum Resistance Thermometer ved å sammenligne det med et kalibrert standardtermometer, uten å måtte beregne koeffisienter eller data, bare skriv inn referansetemperatur eller temperatur, og TTI-10 gjør jobben for deg.
Et USB-kabel tillater tilkobling til Isotech Cal Notepad-programvare med sine beregning- og loggfunksjoner.
TTI-10 støtter Isotech Semi Standard Platinum Resistance følere med system usikkerheter (sonde og instrument) så lave som 20 mK.
Vi anbefaler sonder 935-14-61 og 935-14-16 nedenfor og har spesielle kalibreringsavtaler tilgjengelig. Andre sonder og serier er tilgjengelige, se Semi Standards – Platinum Resistance Thermometers

Dette 2-kanalsinstrumentet for Pt100. Velegnet som referanseinstrument, og for brukere med høye krav til måleusikkerhet ute i feltet.

  • Kan vise temperaturen i °C, °F eller ohm
  • Måleområde: -200 til +850°C
  • Oppløsning 0,001°C (-199,999 til +199,9999 ellers 0,01°C
  • Grensesnitt: USB
  • Annet: Max/Min, gjennomsnitt, standard avvik på måleserier på opp til 4000.