Fikspunkter – frysepunktsceller

Isotech Ultra Pure Metal frysepunktsceller er konstruert spesielt for å realisere væskefaste likevektstemperaturer av visse høyrenholdige metallelementer, for kalibrering av termometre ved ITS-90 Fixed Points.

Når du kjøper en Isotech-forseglet frysepunktcelle kjøper du ikke bare et kilo metall inne i en grafittdigel som er forseglet i et kvarts skall, du får fruktene av mer enn 35 års erfaring og læring, ikke bare hvordan du lager en slik artefakt uten å innføre forurensning, men en internasjonalt akseptert utførelse av et ITS-90 fix point.

Isotech-cellene er videreutviklet og raffinert fra celler designet og produsert av Henry Sostmann, med de første internasjonale inter-sammenligningsresultatene publisert i 1972.

I 2007 kombinerte Isotech 17 års erfaring med å produsere de beste Metal Clad Slim Cells, med deres erfaring med å produsere de mest nøyaktige faste punktene forseglet i kvartsglass; å introdusere Metal Clad Optimal Cells for Primary Laboratory. Disse cellene kan lett sendes mellom laboratorier for interkomparisoner, overvinner vanskeligheten med å transportere kvartsceller på grunn av økte sikkerhetsrestriksjoner for flyplasser.

Isotechs akkrediterte laboratorium har de laveste usikkerhetene og kan utstede UKAS-sertifikater med usikkerheter så lave som ± 0,07mK ved 0,01°C til ± 2mK ved 961,78°C, k = 2.

Produktnr: Fiks-punkter Kategorier: , ,