Modell 820 Kalibreringsbad med stort volum

Har du et stort antall sensorer å kalibrere? Da er dette badet det riktige valget, både for presisjon og pris.

Væsken i badekaret oppvarmes til den innstilte temperaturen og sirkuleres med et propellsystem.

Akvariet er av robust konstruksjon og væsken er inneholdt i et rustfritt stålisolert kabinett som har en kalibreringsvolum 185 mm lang x 140 mm bred x 300 mm dyp.

Se «Liquid Selection Guide’» på side 73 for informasjon om væsker og viktig helse- og sikkerhetsinformasjon.

Temperaturområde: 30…+200°C Med kompareringsteknikk kan det oppnås en usikkerhet på ±0,01°C.

Produktnr: Modell 820 Kategorier: , ,