Lekkasjerapport

Leak Reporter-programvare for lekkasjedetektor LD 500/510

Enkel lekkasje rapport i henhold til ISO 50001

Hvis en lekkasje blir oppdaget og lagret i LD 500 / LD510, vil følgende data automatisk være tilgjengelige for eksport i CS Leak Reporter-programvaren for å lage en rapport som inneholder følgende:

• Bilde av lekkasjens lokasjon

• Dato / tid

• Firmanavn / avdeling / maskin

• Størrelse på lekkasjen i liter / min (enhet kan velges)

• Kostnader for lekkasjen per år i € (valgbar valuta)

Detaljerte lekkasjerapporter kan utstedes via PC-programvare som kan gjøres tilgjengelig for operatører av trykkluftsystemer eller ansvarlig for den respektive avdelingen.

kan gjøres tilgengelig for selskapet eller relevant avdeling, og den dokumenterer de påviste lekkasjene enkelt og tydelig.

Med summeringen i slutten av rapporten er det enkelt å få oversikt over hele lekkasjemengden i liter / min, samt de totale lekkasjeutgiftene per år.

2860,00kr eks. mva

Produktnr: 0554 0105 Kategori: