VA 520 – Flowmeter med integrert måleseksjon

VA 520 – Flowmeter med integrert måleseksjon

VA 520 – Masse flowmåler for trykkluft og gass

Rimelige massestrømåler for trykkluft og gasser fungerer i henhold til det godkjente kalorimetriske måleprinsippet. Tilleggs trykk og temperaturkompensasjon er ikke nødvendig. I motsetning til tidligere brukt «bridge cicuit» registrerer den nyutviklede evalueringselektronikken alle målte verdier digitalt. Dette muliggjør veldig presise og raske målinger.

 

På grunn av den nye evalueringselektronikken har alle VA 520-modeller en integrert Modbus-utgang som standard. Så alle parametere kan enkelt overføres via Modbus.

Den kompakte utformingen gjør det mulig å overvåke alle trykklufts systemer fra kompressoren til det minste trykkluftverktøyet (1/4 «til 2 tommer) med den nye masse flow sensoren VA 520. VA 500 strømningsfølere er tilgjengelige for større rør diameter fra DN 50 til DN 300.

Fra trykkluft kan også andre gasser som f.eks nitrogen, oksygen og CO2 måles.

Varenummer: 0695 2521 Kategorier: ,