Digital kjøleanalysator – Testo 570-2

Testo 570 er vår toppmodel når det gjelder kjøleanalysatorer. Dette er en robust analysator for de fleste tenkelige målbare kjølemedier. I tillegg til de åpenbare målebehov kan trykk, temperatur, vakuum eller strøm. Alle måledata lagres umiddelbart etter igangsettelse enten det måtte være servise eller vedlikehold.

  • Kalkulerer overoppheting og «subcooling» samtidig
  • 999 timer med lagrede måleverdier
  • 40 kjølemidler liggerlagret i instrumentet
  • Dokumentasjon kan printes ut «on site».
  • Kan oppdateres fra internett.

9695,00kr eks. mva