Digitalt kjøleanalysatorsett – Testo 570-2

9195,00kr eks. mva

Testo 570 er vår toppmodel når det gjelder kjøleanalysatorer. Dette er en robust analysator for de fleste tenkelige målbare kjølemedier. I tillegg til de åpenbare målebehov kan trykk, temperatur, vakuum eller strøm. Alle måledata lagres umiddelbart etter igangsettelse enten det måtte være servise eller vedlikehold.

  • Kalkulerer overoppheting og “subcooling” samtidig
  • 999 timer med lagrede måleverdier
  • 40 kjølemidler liggerlagret i instrumentet
  • Dokumentasjon kan printes ut “on site”.
  • Kan oppdateres fra internett.