Med dataloggere, overvåker du temperatur sikkert, automatisk og med et minimum av tidsforbruk.

Din ufordring: Temperatur, støt og fukt

  • For å overholde gjeldende krav fra Mattilsynet eller interne krav
  • For å sikre kvaliteten på varene under transporten.  
  • For å unngå erstattningsansvar. Du kan dokumentere transporten under transport.

Din løsning: Saveris 2 datalogger system

  • Loggere kan plasseres hvor som helst og overvåkes i realtid via cockpitenhet
  • Måleverdier blir automatisk overført til en skyløsning, og lagret der
  • Data er tilgjengelig til enhver tid via en nettleser - eller på en smarttelefon / nettbrett
  • Alarm for kritiske verdier definerer du selv

Fordeler

  • Automatisert og sikker temperaturovervåking
  • Ingen manuelle avlesninger eller dokumentasjons registrering
  • Alle data kan vises: uansett hvor du er via det webbaserte kontrollpanelet

Elektronisk kontroll, sporing og dokumentasjon i hele kjølekjeden av næringsmidler, kjøtt, fisk og dyr i transport øker mattryggheten

I dag øker kravene til bl.a. dokumentasjon og ny datateknologi kan bedre informasjonsflyt samtidig som menneskelige feil reduseres.

Det er et stadig større fokus på at varene transporteres på en korrekt måte, i riktig temperatur, slik at forbrukerene og kunder i verdikjeden er sikre på at matvarer er transporter i henhold til regelverket. En økt bevissthet rundt mattrygghet gjør at forbrukere ønsker å vite hva de spiser og hvor maten kommer fra. Dermed er det viktig for transportsektoren å kunne overvåke og dokumentere temperatur, fuktighet og støt samt kontrollere at emballasjen på varene ikke er brutt.

Transport av næringsmiddel er et viktig element i vareflyten fra f.eks. produksjon til forbrukerens bord. For mange virksomheter som kjøper varer er det avgjørende å få oversikt over alle ledd i verdikjeden. Konsekvensene av tapt tillit vil over tid føre til tap av omdømme, omsetning og transportoppgaver. Konsekvenser kan være at du ikke får levert produktene til dine kunder som kan være produsenter, grossister og dagligvarehandelen. I dag har mange virksomheter strenge interne krav til dokumentasjon. HACCP rutiner er innført. Vi kan bidra til at kjølekjeden kan dokumenteres, enten i form an kontinuerlig datalogging eller løsninger som hurtig kan ta stikkprøver ved mottak av varer på bil.

Les mer om lover rundt transport på mattilsynet.no