testo 830-T2 – Målesett for temperaturmåling i asfalt

Testo 830-T2 er et infrarødt temperaturmåler instrument. Instrumentet kan i tillegg tilkobles med et godt utvalg følere av type K. Nødvendig der overflatetemperaturen og omgivelsen har høy temperatur. Dekker flere behov innen område HVAC og industri. IR-måleren er også benyttet innen handelsnæringen hvor stikkprøver effektivt gjennomføres. Med sitt «pistolgrep» er instrumentet praktisk i bruk. Vi har intern service og kalibrering av Testo temperaturmålere.

  • Måleområder : -30…+400°C (IR) -50…+500°C tc type K
  • Trenger ikke å være i kontakt med måleobjektet
  • To punkts laser målepunkt og 12:1 optikk
  • Hurtig avlesning av temperatur med to måleenheter pr. sekund
  • Godt grep gir sikker måling
  • Hold funksjon og display med maks. og min. verdier

3800,00kr eks. mva