Serverrom er avhengig av at temperatur og fuktighet holder seg innenfor definerte områder. I dag brukes klimaanlegg og luftfuktere for å holde miljø balanse. For høy fuktighet ved feil temperatur kan føre til fuktihet som kan skade kretskort, og for lav luftfuktighet gir risiko for statisk elektrisitet.

Saveris 2 er et trådløs loggersystem som sikrer logging av temperatur og fuktighet i serverrom med varslinger når de forhåndsinnstilte alarmpunkter overskrides og alarm sendes via e-post eller SMS.

Cloud baserte Saveris 2 overvåkingssystem gir deg:

  • Individuelt konfigurerbare dataloggere med alarmfunksjon og egendefinert tidslogging
  • Datatilgang på alle plattformer med  nettleser, Windows PC / Server, Mac OS, Linux eller Android
  • Trygghet med automatisert overvåking
  • Automatisert varsling og dokumentasjon
  • Enkel tilgang til autorisert personell
  • Du stiller via programvaretilgang ditt eget behov for maks. / min. eller delay funksjon
 
1530,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0561
1650,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1751
1850,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1752
2170,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1753
3015,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1754
4350,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1764
5385,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1766
8795,00kr eks. mva
Varenr: 0900 4401
13750,00kr eks. mva
Varenr: 0560 0400