testo 6448 – strømningstransmitter for fleksible rørdimensjoner

For trykkluft for fleksible rørdimensjoner (DN40 – DN300)

  • Kan monteres under trykk
  • Måler strømningshastighet (m/s) i måleområdet 0…80 m/s eller 160 m/s, forbruksmåling i Nm³ og medietemperatur i °C
  • Flere målesteder kan dekkes med én sensor