IAC 500 måler for måling av omgivelsesforhold

IAC 500 – Måler omgivelsesforholdene i rommet – Absolutt trykk, romtemperatur og fuktighet

Bruk:

  • Overvåking av inntaksluft på trykkluftstasjoner
  • Overvåking av romluft, f.eks. kjølerom, boder eller rene rom

Matehastigheten til kompressorene avhenger av inntaksluften.

Installasjonsstedet og klimatiske forhold må tas i betraktning allerede ved bygging av trykkluftstasjoner.

Store temperaturvariasjoner, f.eks. mellom dag og natt, fører til ujevn trykkluftstrøm.

Produktnr: 0604 1000 Kategorier: , , ,