testo 915i – Termometer med fleksibel føler

Temperaturmåler testo 915i med fleksibel føler gjør at du kan takle temperaturmålingene dine med større hastighet, fleksibilitet og letthet. For eksempel kan den fleksible termoelementtråden legges gjennom borehull, hull eller dørtetninger for å måle lufttemperaturen.

  • -50 … +400 ° C
  • For bruk med termoelementsensor type K
  • Temperaturmåling på målepunkter hvor det ikke er mulig å komme til med vanlige harde sensorer
  • Raske pålitelige måleresultater
  • Måleverdivisning i tabeller eller diagrammer i mobilen
  • Opprett og send rapporter direkte til målestedet

1280,00kr eks. mva