Standard målekammer for komprimert luft 16Bar

  • Siden sensoren ikke trenger å skrus løs, kan den enkelt installeres og fjernes under trykk.
  • Service- og kalibreringsarbeid er mulig uten å avbryte produksjonen. Duggpunktet måles via målekammeret på samme måte som for inline-målinger, siden det samme trykket hersker i målekammeret som i rørsystemet.
  • En luftstrøm på ca. 1 liter/minutt slipper ut via kobberkapillæret i målekammeret. Dette resulterer i en tvungen strømning, og ingen «stillestående» luft måles. I tillegg forkortes reaksjonstiden på denne måten.
  • Målekammeret isolerer sensoren fra linjen. Dette forhindrer at sensoren tettes av skitt i trykkluften, noe som godt kan skje hvis den installeres direkte i linjen.

3060,00kr eks. mva

Produktnr: 0699 3390 Kategori: