PI 500 for f.eks. bærbar strømningsmåling

PI 500 for f.eks. bærbar strømningsmåling

PI 500 – Bærbar strømningsmåler

Den bærbare strømningsmåleren PI 500 er et håndholdt måleinstrument til alle formål for mange trykkluft- og gassapplikasjoner i industrien, som f.eks.:

  • Flowmåling
  • Trykk- / vakuummåling
  • Temperaturmåling
  • Måling av fuktighet / duggpunkt

Opptil 100 millioner målte verdier kan lagres med dato og navn på målested. De målte verdiene kan overføres til datamaskinen ved hjelp av en USB-pinne. Dataene kan evalueres enkelt med CS Soft Basic-programvaren. Målte data og servicerapporter kan utstedes enkelt og raskt.

Sensorer kan kobles til den fritt konfigurerbare sensorinngangen til PI 500:

  • Trykksensorer (høyt og lavt trykk)
  • Flow sensorer, VA 500 / VA 520
  • Temperatursensorer Pt 100, Pt 1000/4 … 20 mA
  • Duggpunkt sensorer FA 510 / FA 515
  • Effektive strømmålere
  • Opsjon tredjepartssensorer med følgende signaler: 0 … 1/10 V, 0/4 … 20 mA, Pt 100, Pt 1000, puls, Modbus
Produktnr: 0560 0511 PI500 Kategori: