Temperatursensor egnet for måling av flytende og gassformige medier, hovedsakelig i systemer for energiforbruksfakturering

Temperatursensor egnet for måling av flytende og gassformige medier, hovedsakelig i systemer for energiforbruksfakturering. Følerpar har PLT 05304-godkjenning utstedt av Central Office Measures (GUM) for bruk med varmemålere.

Temperaturområde

  • -50÷150ºC         RTD
  • 0÷150ºC
  • 3÷150ºC
Produktnr: MS-TOPE-LO384 Kategori: