Elektrode for testo 206 pH1

Reserve elektrode for testo 206 pH1 som er enkel å skifte.
Leveres med ny gel beholder. Husk at du alltid skyller elektroden etter bruk. Tørk forsiktig av med en myk klut og sett alltid elektroden opp i gel beholderen; hvis ikke kan elektroden tørke ut.
Du bør kalibrere instrumenter jevnlig. Til dette bruker du buffer 4 og 7

1195,00kr eks. mva