Elektrode for testo 206 pH2

Reserve elektrode for testo 206 pH2
Enkelt å skifte.
Leveres med ny gel beholder. Husk at du alltid skyller elektroden etter bruk. Tørk forsiktig av med en myk klut og sett alltid elektroden opp i gel beholderen. Hvis ikke kan elektroden tørke ut.
Du bør kalibrere instrumenter jevnlig. Til dette brukker du buffer 4 og 7

1950,00kr eks. mva