Reserve elektrode for testo 206 pH2

Reserve elektrode for testo 206 pH2 er enkel å skifte og leveres med ny gel beholder.

Husk at du alltid skyller elektroden etter bruk. Tørk forsiktig av med en myk klut og sett alltid elektroden opp i gel beholderen. Hvis ikke kan elektroden tørke ut.
Du bør kalibrere instrumenter jevnlig. Til dette bruker du buffer 4 og 7

2415,00kr eks. mva