Transmitter, Differensialtrykk med display 0-10 Pa – Testo 6381

Testo 6381-senderen ble spesialdesignet for overvåkning av differensialtrykk i 10 Pa til 1000 hPa måleområde.

I renrom hindrer vedlikeholdet av positivt trykk forurensning av forurenset luft. For å holde rene rom forholdene konstant, beregner senderen i tillegg volumstrøm og strømningshastighet fra det målte differansetrykket.

En valgfri føler fra testo 6610 0555 6381 serien muliggjør samtidig registrering av fuktighet og temperatur med en sender.

Produktnummer: 0555 6381 Kategorier: ,