Dra musepekeren over bildet for en større visning

Temperaturmålerinstrument - Testo 735-1 (Måleområde -200 - +800C)

Testo 735-1 er et robust flerkanals måleinstrument som gir stor fleksibilitet. Høy nøyaktighet og med et stort måleområdet. For deg som søker en løsning som kan dekke de fleste måleoppgaver vil Testo 735 sammen med et bredt utvalg av føler være riktig valg. Leveres også med radiofølere. Vi har intern service og kalibrering av Testo temperaturmålere. • Måleområde: -200...+1350°C av valg av føler.

 • Kan tilkobles Pt100 og termoelementer type K, T, J og S

 • Oppløsning 0,05°C (Pt100)

 • Display, og utskrift av Delta T, min., maks., og gjennomsnittsverdier

 • Syklist utskrift til skriver

 • Beskyttelsesklasse IP65

 • Sertifisert i henhold til EN 13485


Testo 735-1 målingsinstrumentet kan håndtere nesten alle måleoppgaver for temperatur. Med et bredt utvalg av valgfrie følere kan temperaturmåling utføres på mange områder. Dette betyr at du for eksempel kan bruke måleinstrumentet i kjemiske laboratorier for temperaturmåling i aggressive medier, for måling av temperaturfordeling i klimaskap og kjøleskap, for kalibrering av stasjonære temperaturfølere eller i næringsmiddelindustrien for måling av kjernetemperatur.

Mål overflaten, luften og kjernetemperaturen - på opptil 6 steder samtidig

Hvis arbeidet ditt innebærer måling av kjernetemperaturer, overflatetemperaturer eller lufttemperaturer - velg den temperaturføleren som passer for deg. Velg fra vårt store utvalg av følere og mål temperaturen på opptil seks steder samtidig med testo 735-1.

Temperaturmåleringsinstrumentet har en inngang for å feste Pt100-prober med høy presisjon og to innganger for å feste fast termoelementfølere av typen K, T, J og S.

Du kan overføre måledata trådløst via radiofølere. Den valgfrie radiomodulen betyr at du kan motta måledata fra opptil tre valgfrie radiotemperaturfølere til testo 735-1. Radiosondene sender temperaturverdiene til temperaturmålingsinstrumentet over en avstand på opptil 20 meter uten hindringer. Trådløs måling gjør det mulig å unngå kabler eller hindringer som begrenser måleavlesning.

Nøyaktig temperaturmåling med Pt100 temperaturføler

Pt100-teknologien gjør det mulig å oppnå meget nøyaktige temperaturmålinger med testo 735-1. Den nøyaktige Pt100 nedsenknings- / innstikksføleren (valgfri) oppnår systemnøyaktighet på opptil 0,05 ° C med en oppløsning på 0,001 ° C. Instrumentet er derfor ideelt egnet til bruk som arbeidsstandard for kalibrering av stasjonære temperaturprober.

Testo 735-1 viser ikke bare temperaturene som måles. Min./maks. og middelverdier vises også i instrumentets display. Når to temperaturfølere er tilkobblet, beregner instrumentet differanse temperaturen og viser dette som delta T. I tillegg gir en akustisk alarm deg beskjed om når grenseverdiene er under - eller overskredet. Du kan selv definere grenseverdiene.

Belysningen i displayet gjør det også enkelt å lese måleverdier selv i mørke omgivelser. I tillegg er testo 735-1 vanntett i henhold til beskyttelsesklasse IP 65, testet i henhold til EN 13485, er HACCP-kompatibelt og har internasjonal HACCP-sertifisering
Varenummer: 0560 7351

Tilgjengelighet: ✓ På lager

kr 3 600,00
Produktinfo
Detaljer
En robust og kompakt temperaturmåler løsning. Med radiofølere kan testo 735 fult utstyrt tilkobles opp til 6 følere samtidig.

Med en spesiell høypresisjonsføler for innstikk/neddypping kan du oppnå en oppløsning på 0,001°C og en systemnøyaktighet på 0,05°C. Vi har god produktkunnskap, intern service- og kalibrerings enhet som gir deg som kunde trygghet og enkel innføring i bruk av instrumentet. Tysk kvalitet sikrer deg et fleksibelt og nøyaktig instrument til de fleste måleoppgaver.

Bader gjerne i H2SO4

Høy presisjon på temperaturmåling, også i aggressive medier.

 • Sertifisert til EN ISO 13485
 • Glassbelagt Pt100 følere er ideelle for laboratorier
 • Gjennomfører og dokumenterer måleserier
 • Vurderer, visualiserer, dokumenterer med den gratis programvaren ComSoft Professional.

Testo 735 - Referanseinstrument - kjemikalieinstrument - flere temperaturer på en og samme tid i ett og samme instrument

Det robuste og kompakte måleinstrumentet testo 735 er meget anvendelig og kommer i to versjoner:

 • Testo 735-1: Presis temperatur måleinstrument uten lagring av målverdier
 • Testo 735-2: presis temperatur måleinstrument med lagring av opptil 10 000 måle verdier. PC-programvare og USB-tilkobling for dataoverføring til videre vurdering i programvaren ComSoft Professional.

Instrumentet har en følerkopling for svært nøyaktige Pt100-følere og to innganger for hurtige termoelementer.

Målverdier fra opptil tre trådløse temperaturfølere kan vises i det lettleselige displayet, ved bl.a. overføring via radiofølere.

Instrumentet har en systemnøyaktighet på 0,05 °C ved en oppløsning på 0,001°C ved bruk av den svært nøyaktige plug-in Pt100-innstikkføleren.

Temperaturmåleinstrumentet har en følerinngang for å koble til Pt100-prober med høy presisjon og to innganger for å kople til termoelementfølere av typen K, T, J og S.

Du kan bruke trådløs dataoverføring via en radioføler. Den valgfrie radiomodulen betyr at du kan motta testo 735 er derfor ideelt for bruk som referanseinstrument.

Den har valgbare brukerprofiler - intuitivt og hurtig.

Testo 735 for temperaturmåling kan håndtere nesten alle måleoppgaver - dette fordi instrumentet har et stort utvalg av valgfrie følere.

Dette gir mulighet for pålitelig temperaturmåling på en rekke områder og betyr at du for eksempel kan bruke måleinstrumentet i kjemiske laboratorier for temperaturmåling.

For eksempel i aggressive medier, for måling av temperaturfordeling i klimaskap og kjøleskap, for kalibrering av stasjonære temperaturprober eller i næringsmiddelindustrien for måling av kjernetemperatur.

Mål overflaten, luften og kjernetemperaturen - på opptil 6 steder samtidig!

Mål temperatur i aggressive medier med testo 735

Ønsker du å utføre nøyaktige temperaturmålinger i kjemikalier ved 338°C og 98% syre?

Med denne robuste og svært nøyaktige 3-kanals temperaturmåleren testo 735 og den tilhørende Pt100 laboratorieføleren (0609 7072) måles temperaturen i aggressive media på en pålitelig og nøyaktig måte. Takket være glassbeskyttelsen av Pt100-føleren er denne ideell for denne type temperaturmålinger i laboratorier.

Andre fordeler med testo 735:

 • Oppfyller nødvendige kvalitetsstandarder
 • Måling, analyse og dokumentasjon av resultater samlet i en enhet
 • Maksimal presisjon over hele måleområdet grunnet systemtilpasning
 • Registrering av måleserier (enhetsminne 10.000 målinger) med valgbar syklus
 • Sertifisert i henhold til EN ISO 13485
 • Kan lagre 10.000 måleverdier (735-2)

Temperaturmåleinstrumentet har en følerinngang for å koble til Pt100-følere med høy presisjon og to innganger for å kople til termoelementfølere av typen K, T, J og S.

Du kan bruke trådløs dataoverføring via en radioføler. Den valgfrie radiomodulen betyr at du kan motta avlesninger fra opptil tre ytterligere valgfrie radiotemperaturfølere på testo 735. Radioføleren sender temperaturverdiene til instrumentet over en avstand på opptil 20 meter med fri sikt. Trådløs måling gjør det mulig å unngå kabler på steder som er lite tilgjengelig.

Mål temperatur i aggressive medier

Nøyaktig temperaturmåling med Pt100-temperaturføler

Pt100-teknologien gjør det mulig å oppnå meget nøyaktige temperaturmålinger med testo 735. Den presise Pt100-innstikkføleren (valgfri) oppnår en systemnøyaktighet på 0,05°C med en oppløsning på 0,001°C.
Instrumentet er derfor ideelt egnet til bruk som referanseinstrument for kalibrering av stasjonære temperaturfølere.

Testo 735 viser ikke bare temperaturene på måleobjektet. Den viser min./maks. og middelverdier vises også i instrumentets display. Når to temperaturfølere er tilkoblet, beregner temperaturmålingsinstrumentet differanse temperaturen og viser dette som delta T. I tillegg høres en akustisk alarm når grenseverdiene er under eller over definerte verdier, du definerer selv disse grenseverdiene.

Belysningen i displayet gjør det også enkelt å avlese verdier i mørke rom. I tillegg er testo 735 vanntett i henhold til beskyttelsesklasse IP 65, testet i henhold til EN 13485, er HACCP-kompatibelt og har internasjonal HACCP-sertifisering.

Hvis du trenger rask dokumentasjon av målverdiene på stedet er testo hurtigskriver et passende tilbehør til instrumentet. Du kan bruke dette til å skrive ut de aktuelle temperaturverdiene eller min./max. verdiene på stedet.

Vi anbefaler at du bruker testo 735-2-versjonen for å lagre, dokumentere og arkivere måledata. Denne versjonen har også et internminne og leveres med programvare.

Løsningsmuligheter for testo 735

Testo 735-1 (0563 7351) leveres med (3-kanals) akustisk alarm, inkludert kalibreringsprotokoll og batterier.
Husk: Instrumentet kan kun brukes med tilkoplet føler. Disse er tilgjengelige separat.

Testo 735-2 (0563 7352)
Brukes til kalibrering av statiske temperaturfølere, temperaturmålinger i kjemiske laboratorier, kjøle- og kjøleteknikkområdet, næringsmiddelindustrien: testo 735-2 kan mestre nesten hvilken som helst applikasjon takket være et bredt spekter av valgfrie følere, har stort internminne og trådløs dataoverføring.

Opptil 3 muligheter for eksterne følere og ytterligere 3 temperaturfølere som kan koples trådløst til instrumentet.
Minne for opptil 10.000 avlesninger; PC-programvare og USB-kabel følger med ekstremt nøyaktig sensor (valgfritt) for systemnøyaktighet på opptil 0,05°C Vanntett (IP65) og HACCP / EN 13485-kompatibel.

Testo 735 temperaturmålingsinstrumentet er ideelt for laboratoriemålinger: En systemnøyaktighet på 0,05 ° C oppnås med en oppløsning på 0,001 ° C ved hjelp av plug-in Pt100 innstikksføler med høy presisjon (0614 0235).

Valgfri kalibrering til ISO eller DAkkS er mulig.
Måleområde: -80 til +300 ° C

Måler flere temperaturer samtidig

Testo 735 - et flerkanals måleinstrument med stor fleksibilitet. Fullt utrustet kan 6 temperaturfølere være tilkoblet og avleses på displayet: 3 radiofølere og 3 plugg-inn følere. To av plugg-inn følerne kan være termoelementer (Type K/T) og en Pt100-føler.

Opp til 3 radiofølere kan registreres og avleses på testo 735. To valgbare temperaturer vises samtidig i displayet.

Rett føler for alle måleoppgaver

Høy nøyaktighet, rask og med et måleområde på -200...+1350 °C. For å dekke alle måleoppgaver på en profesjonell måte er det et stort utvalg av temperaturfølere. Pt100 og termoelementer for innstikk, overflate og måling i luft.

En høypresisjonsføler for innstikk/neddypping har en nøyaktighet på opp til 0,05°C tilkoblet Pt100-inngangen. Oppløsningen er på 0,001°C. Den er ideell for bruk innen kvalitetssikring og i kalibreringslaboratorier.

Termoelementfølerne er raske og kan benyttes over et stort temperaturområde. Kryssbåndfølerne er uovertrufne ved måling av overflatetemperatur. Den fjærende føleren tilpasser seg de forskjellige overflatene, og har liten termisk masse slik at de stabilisere seg i løpet av få sekunder.

Allsidig bruk med radiofølere

Temperaturmålingene kan overføres til testo 735 over en distanse på opp til 20 m (uten obstruksjoner) med radiosignaler. Dette gjøres med å montere en liten radiomottaker (tilleggsutstyr) og benytte en radioføler. Ødelagte kabler og lange upraktiske skjøtekabler er historie.

Radiofølere med en fast føler for innstikk/neddypping gir en optimal nøyaktighet. Med det allsidige flerbrukshåndtaket, kan flere typer følere tilkobles.

Hvert flerbrukshåndtak kommer med en adapter for type K termoelement. Alle type K termoelementer med miniplugg kan derfor tilkobles dette håndtaket, og måleresultatet overføres via radio.

Mer brukerkomfort

Testo 735 utmerker seg gjennom sin logiske bruk og menyer som er enkle å følge.
Funksjoner som tidsbestemt og multi-punkts gjennomsnittlig beregning, differansetemperatur, maks/min verdi display og frysing av måleverdier i displayet gir god støtte i dagens måling.

I Testo 735-2 kan brukerprofilene "Standard“, "Rute“ og "Langsiktig“ kan velges. Disse er skreddersydd for å passe til typiske applikasjoner.

For målinger laget på forskjellige måleplasseringer, brukerprofilen "Ruten" gir fordelen av å kunne velge målesteder i løpet av sekunder ved hjelp av funksjonsknappen.
Lesingene blir således alltid tildelt til den respektive måleplassering. En akustisk alarm informerer når grenseverdiene overskrides.

Via funksjonsknappene gir profilen "Langsiktig“ direkte tilgang til definisjonen av måleprogrammet, for eksempel antall målinger og målehastighet.

Helt robust instrumentkonsept

Påliteligheten til et måleinstrument er meget viktig. Testo 735 er et meget robust og pålitelig instrument med kapslingsklasse IP65. Det er utført i materialer som gir en innebygget beskyttelse mot slag og støt. Det store opplyste displayet er trukket noe tilbake i kapslingen for å være bedre beskyttet. En praktisk bærerem gjør det enkelt å bringe med rundt. Med sterke magneter på baksiden kan det festes til egnede overflater under selve målingen.

Sikker dokumentasjon

Med testo 735 kan målingene dokumenteres på målestedet med den praktiske Testo skriveren eller med PC via programpakken.

Enkeltstående målinger eller måleserier kan lagres i testo 735-2 (10 000 måleverdier) og så vises på en PC i tabellarisk eller grafisk form.

På målestedet kan testo 735 overføre måledata trådløst til testo skriveren. Dato, tid og målested gir en god dokumentasjon. Med Testo 735-1, kan målingene skrives ut i faste intervaller, valgbare fra 1 minutt til hver 24 time med funksjonen “Cycle printing”. På denne måten kan Testo 735-1 dokumentere måleserier uten at de lagres.

Testo 735 radioprober og radiomodul for temperaturmåling på flere steder

Felles egenskaper

 • Tilkobling av 3 plugg-inn følere og 3 radiofølere
 • Utskrift på testo skriver
 • Akustisk alarm når alarmgrenser overskrides
 • Systemnøyaktighet opp til 0,05 °C
 • Viser Delta T, maks./min. og gjennomsnittsverdier
 • Opplyst display
 • Kapslingsklasse IP 65

Testo 735-1

Egenskaper:
 • Periodisk utskrift av måledata med Testo-skriver.

Testo 735-2

Egenskaper:
 • Instrumentet lagrer opp til 10 000 målinger
 • PC program for arkivering og dokumentering av måledata
 • Lagring av enkeltmålinger eller måleserier med målested og tid
 • Enkel tilgang til de viktigste funksjonene med brukerprofiler
Tekniske detaljer
Tekniske detaljer

Tekniske detaljer

Mål 220 x 74 x 46 mm
Vekt 428 g
Omgivande operativ temperatur -20 til +50 C
Oppbevaringstemperatur -30 til +70 C
Type batteri Alkali mangan, mignon, type AA
Garanti 2 år
IP-klasse IP65
Temperatur: Måleområde -200...+1350°C
Temperatur - Pt100: Måleområde -200 til +800 C
Temperatur - Pt100: Nøyaktighet ±0.2 C (-100 til +199.9 C) ±0.2 % av mv (Resterende måleområde)
Temperatur - Pt100: Oppløsning 0.05 C
Temperatur Måleområde - TC Type K (NiCr-Ni): -200 til +1370 C
Temperatur - TC Type K (NiCr-Ni): Nøyaktighet ±0.3 C (-60 til +60 C) ±(0.2 C + 0.3 % av mv) (Resterende måleområde)
Temperatur - TC Type K (NiCr-Ni): Oppløsning 0.1 C
Temperatur - TC Type J (Fe-CuNi): Måleområde -200 til +1000 C
Temperatur - TC Type J (Fe-CuNi): Nøyaktighet ±0.3 C (-60 til +60 C) ±(0.2 C + 0.3 % av mv) (Resterende måleområde)
Temperatur - TC Type J (Fe-CuNi): Oppløsning 0.1 C
Temperatur - TC Type S (Pt10Rh-Pt): Måleområde 0 til +1760 C
Temperatur - TC Type S (Pt10Rh-Pt): Nøyaktighet ±1 C (0 til +1760 C)
Temperatur - TC Type S (Pt10Rh-Pt): Oppløsning 1 C
Temperatur - TC Type T (Cu-CuNi): Måleområde -200 til +400 C
Temperature - TC Type T (Cu-CuNi): Accuracy ±0.3 C (-60 til +60 C) ±(0.2 C + 0.3 % av mv) (Resterende måleområde)
Temperatur - TC Type T (Cu-CuNi): Oppløsning 0.1 C

Nedlastinger

Datablad Testo 735-1
Vurder også disse produkter
Du er kanskje også interessert i disse
Omtale
Du gir omtale om: Temperaturmålerinstrument - Testo 735-1 (Måleområde -200 - +800C)
Hvordan vurderer du dette produktet? *
  1 stjerne 2 stjerner 3 stjerner 4 stjerner 5 stjerner
Rangering