ComSoft Professional – Programvare for dataloggere

ComSoft Professional

Testo Comfort Professional 4-programvaren brukes til å lagre, lese, evaluere og grafisk vise individuelle måleelementer eller hele måleserier. De målte verdiene registreres av et Testo-måleinstrument og overføres til datamaskinen. Lesingen gjøres ved hjelp av programvaren, som også sikrer at både grensesnittet og alle funksjonene er klare til bruk. For mange testo-produkter kan du få passende enhetsdrivere skreddersydd for maskinvareytelsen til produktet. De oppsamlede målte verdiene registreres med dato og klokkeslett for arkivering.

Produktnr: 0554 1704 Kategori: