Saveris Baseehet med GSM

10980,00kr eks. mva

Dette er hjertet i Saves systemet og kan måle 40.000 måleverdier per kanal uavhengig av datamaskin. Samler inn data fra alle de eksterne loggeren og sender de til PC- programmet. Ved et eventuelt brudd mellom Baseenhet og PC, har enheten kapasitet til å lagre data fra et fullt utbygget system med en loggefrekvens på 15 minutter i et helt år. Fra displayet kan også tilstanden til de forskjellige loggerne og alarmstatus leses ut. I en alamrsituasjon vil det bli sendt en SMS/E-post til en eller flere mottakere.

Egenskaper:

  • Display for visning av alarm og systemdata
  • Internt stort dataminne
  • Larmar via SMS, ljud/ljus eller relé
  • Integrert back-up-batteri
  • Opp til 150 loggere kan kobles til
  • Tilkobling med USB eller Ethernet
  • Logg deg på via internett (Tilvalg)

Basstasjonen er enkel å ta i bruk med trådløs alt. nettverksoverføring med en smart guide for automatiske uke- eller månedsrapporter.

Produktnummer: 0572 0221 Kategori: