Saveris Converter V 2.0

For Saversi basestasjon med firmvare V 2.x
Benyttes for å koble radiologgere til Ethernet
Opp til 15 radiologgere kan tilkobles denne converteren.
NB! Må tilkobles separat spenningsforsyning

2720,00kr eks. mva

Produktnr: 0572 0218 Kategori: