Omdreiningmålere for å beregne turtall, rotasjon, RPM

Turtallsmålere, både optiske, mekaniske og lyssterke stroboskop også med LED

Har du behov for måling av omdreining har vi flere løsninger for turtallsmålere, både optiske, mekaniske og lyssterke stroboskop også med LED. Høy nøyaktighet og stabilitet bla.a. takke være dynamisk innstilling. De lyssterke LED-diodene ( ca. 1500 lux, avstand 20 cm) gjør det enkelt å måle omdreining og vibrasjoner uten reflektorer på målobjektet.

Kategorier

Filter

1 produkt

RPM maks
RPM min
Optisk nøyaktighet
11430,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4760